VRIJWILLIGERS

Heb je wat vrije tijd en zoek je naar een zinvolle invulling? Kom ons helpen en krijg een glimlach, dankbaarheid en zoveel meer terug!

ALGEMENE VISIE

Onze visie omtrent vrijwilligerswerk is geïntegreerd in de opdrachtsverklaring en de waarden waar het woonzorgcentrum voor staat: innovatie, samenwerking, klantvriendelijkheid en openheid. Vrijwilligers bieden een toegevoegde waarde naar onze bewoners toe. Door vrijwilligers van verschillende leeftijd, achtergrond en cultuur in onze voorziening te integreren, willen wij de samenleving dichter bij onze bewoners brengen. Een warme, respectvolle zorg kan immers niet alleen door professionele zorgverleners geleverd worden maar ook door de toewijding en inzet van vrijwilligers.

WAT KAN JE BIJ ONS ALS VRIJWILLIGER DOEN?

Vrijwilligers worden op een waardevolle manier betrokken in de zorg voor onze bewoners. In een kennismakingsgesprek gaan we na waar jouw interesses en talenten liggen en hoe die mogelijks ingezet kunnen worden in onze voorziening. We koppelen onze vrijwilligers steeds aan een vaste afdeling waarbij de woonbegeleider het rechtstreekse aanspreekpunt wordt.

INTERESSE?

U kan hier het aanvraagformulier online invullen of u kan rechtstreeks contact opnemen met Helen Connerty – coördinator vrijwilligersbeleid (057/22 73 65 of stafmedewerker.psz@huizesintjozef.be)