VRIJWILLIGERS

Ben je vrij en steek je graag de handen uit de mouwen? Kom ons helpen en krijg een glimlach terug...

ALGEMENE VISIE

Onze visie omtrent vrijwilligerswerk is geïntegreerd in de opdrachtsverklaring en de waarden waar het woonzorgcentrum voor staat: innovatie, samenwerking, klantvriendelijkheid en openheid. Vrijwilligers bieden een toegevoegde waarde naar onze ouderen toe. Door vrijwilligers van verschillende leeftijd, achtergrond en cultuur in onze voorziening te integreren, willen wij de samenleving dichter bij onze bewoners brengen. Een warme, respectvolle zorg kan immers niet alleen door professionele zorgverleners geleverd worden maar ook door de toewijding en inzet van vrijwilligers.

WAT KAN JE BIJ ONS ALS VRIJWILLIGER DOEN?

Vrijwilligers worden op een waardevolle manier betrokken in de zorg voor (zwaar)behoevende ouderen. Op vraag van de mensen van de woonbegeleiding en de voorziening bieden de vrijwilligers ondersteuning tijdens heel wat activiteiten zoals :

  • Hulp bieden bij het maaltijdgebeuren van de bewoners
  • Openhouden van de cafetaria op woensdag -, zaterdag- of zondagnamiddag
  • Meegaan op onze zomerse wandelingen (van mei tot september, elke donderdagnamiddag)
  • Een bezoekje brengen aan bewoners op kamer of in de living
  • Begeleiden van dagelijkse activiteiten of uitstappen
  • Meehelpen in de tuin op poten

ONDERSTEUNING

Om de vrijwilligers te ondersteunen bieden wij:

  • Jaarlijks een aantal uur vorming aan m.b.t. zorg aan (zwaar)behoevende ouderen;
  • Een aanspreekpunt op iedere dienst (woonbegeleiding) en overkoepelend (coördinator vrijwilligersbeleid)
  • De organisatie van verscheidene overlegstructuren aan om zo de afstemming op de noden van de bewoners te versterken.

INTERESSE?

U kan hier het aanvraagformulier online invullen of u kan rechtstreeks contact opnemen met Helen Connerty – coördinator vrijwilligersbeleid (057/22 73 66 of stafmedewerker.psz@huizesintjozef.be)