SOCIALE DIENST

De medewerkers van de sociale dienst begeleiden en ondersteunen de bewoner en de familie bij de voorbereiding van een tijdelijke of permanente opname in Huize Sint-Jozef.
De medewerkers van de sociale dienst ondersteunen u tijdens het verblijf ook met het aanvragen van financiële voordelen zoals de verschillende zorgbudgetten, …. en verwijst u gepast door waar nodig.
Familie en bewoners kunnen steeds contact opnemen voor sociale, administratieve en financiële vragen en problemen.

Joyce

Allaeys Joyce

Helen

Leenknegt Delphine

Sociale dienst
Tel. 057/22 73 66
E-mail: sociale.dienst@huizesintjozef.be

Aanwezig van maandag tot vrijdag
van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30

Gelieve vooraf een afspraak te maken, dit kan telefonisch of via e-mail. Zo maken wij zeker voldoende tijd vrij.

 

AANVRAAG TOT OPNAME

Om een aanvraag in te dienen voor een verblijf in het centrum voor kortverblijf of niet-erkend herstelverblijf, het woonzorgcentrum of de assistentiewoningen, dient u een aanvraagformulier in te vullen.
Dit  aanvraagformulier kunt u verkrijgen aan het onthaal van onze voorziening of kunt u online op deze website invullen via volgende links:

Neem alvast volgende gegevens bij de hand:

  • identiteitskaart
  • kleefvignet van de mutualiteit
  • contactgegevens
  • gegevens van de huisarts
  • informatie betreffende de gezondheidstoestand van de toekomstige bewoner

Voor een aanvraag voor het centrum voor kortverblijf/niet-erkend herstelverblijf en het woonzorgcentrum, vragen wij u ook om een Katz-schaal te laten invullen door een (thuis)verpleegkundige of de behandelende arts. Dit om de nodige zorgen van de betrokkene na te gaan.

Na ontvangst van het aanvraagformulier en de ingevulde Katz-schaal, kunnen we gevolg geven aan uw aanvraag. Vervolgens ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. Indien uw aanvraag uit voorzorg is, ontvangt u jaarlijks een brief/mail om de aanvraag te bevestigen. Bij een dringende aanvraag wordt u volgens de vooruitgang op de wachtlijst gecontacteerd om de situatie op te volgen.

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds onze sociale dienst contacteren.