KATZ-SCHAAL

Voor een aanvraag voor het centrum voor kortverblijf/niet-erkend herstelverblijf en het woonzorgcentrum, vragen wij u ook om een Katz-schaal te laten invullen door een (thuis)verpleegkundige of de behandelende arts. De Katz-schaal is een formulier om de zorgbehoevendheid van de betrokkenen na te gaan, gebaseerd op volgende belangrijke elementen:

  • zich wassen
  • zich kleden
  • zich verplaatsen
  • toiletbezoek (met of zonder hulp)
  • incontinentie
  • eten
  • oriëntatie in tijd en ruimte

Een voorbeeld van een Katz-schaal vindt kunt u hier terugvinden.