HISTORIEK

Huize Sint-Jozef is ontstaan en gegroeid vanuit de congregatie van de Zusters van de Liefde van Sint-Jozef, die in 1824 werd gesticht in de Bollingstraat te Ieper. 

In 1922 werd Huize Sint-Jozef na WOI, net zoals de wederopbouw van de stad Ieper, heropgericht. Dit gebeurde niet in de Bollingstraat, maar wel in de Meenseweg, waar de vroegere hofstede van de Zusters van de Heilige Jozef zich bevond. Het klooster, bejaardentehuis, school en weeshuis waren oorspronkelijk één v.z.w. In het klooster was er plaats voorzien voor 40 dames op kamer. Er werden regelmatig ruimtes ingenomen voor de uitbreiding van het bejaardentehuis zoals een leeszaal en een bibliotheek, alsook een vleugel van het klooster.

In 1973 werd het beheer opgesplitst volgens de aard van de verschillende doelstellingen. Zo werd Huize Sint Jozef een afzonderlijke vzw.
Doorheen de jaren werd het toenmalige rust – en verzorgingstehuis gerenoveerd tot een modern en hedendaags woonzorgcentrum.

In 1982 werd het gebouw brandveilig gemaakt en in 1987 vonden de eerste herconditioneringswerken plaats.  Alle kamers werden voorzien van warm water. De congregatie gaf het gebouw een erfpacht in 1992. In 1997 werd een nieuwe vleugel met 16 kamers bijgebouwd. Het gebouw werd verder aangepast met een sanitaire ruimte in alle kamers, zithoeken, leefruimten, restaurant, polyvalente zaal, aangepaste badkamers, kapsalon, dienstkeuken en verpleeglokalen.

Aanpalend aan het woonzorgcentrum werd in 2005 het serviceflatgebouw ‘Residentie Louise’ opgebouwd.  In 2008 werden de 31 assistentiewoningen in gebruik genomen.

In 2015 startten de werken voor de verdere uitbreiding van het woonzorgcentrum met 40 kamers en 15 nieuwe assistentiewoningen en een volledige vernieuwde restaurantkeuken. De opening van de uitbreiding werd gerealiseerd in februari 2017.