AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK

Identificatiegegevens

Voorkeuren en talenten

Voorkeur voor welk soort vrijwilligerswerk (keuze kunnen aanvinken):
Sterktes en andere talenten die nuttig kunnen zijn voor de organisatie (keuze kunnen aanvinken):

Verificatie

Wat is de som van 6 en 2 ?