VISIE EN MISSIE

 

Sinds 2014 werkt Huize Sint-Jozef met het concept van zelfsturende teams. De drie aanwezige teams evolueerden naar drie multidisciplinaire en zelfsturende diensten waarbij verantwoordelijkheid, flexibiliteit en continuïteit van de zorg voor de bewoners centraal staan. Dit kadert ook in de vlakke organisatiestructuur waarbij weinig hiërarchische structuren aanwezig zijn.

Om dit hele concept van zelfsturende teams binnen een vlakke organisatiestructuur te ondersteunen, werden per dienst dashboards ontwikkeld. De term ‘dashboard’ verwijst naar het dashboard in de auto, in het vliegtuig,… Een middel dat je helpt sturen in de richting waar je naartoe wil. Op de dashboards staan de doelstellingen dat het team nastreeft, wat hun bereikte resultaten zijn en wat hun projecten op korte en lange termijn zijn. Op die manier verkrijgen de verschillende teamleden meer zicht op de werking van de dienst en zijn ze in staat meer verantwoordelijkheid te nemen. Het team krijgt met andere woorden meer beslissingsbevoegdheid en regelmogelijkheden. De stafleden en de directie schetsen een kader met een duidelijke visie waarin alles dient te gebeuren en werken ondersteunend naar de drie diensten toe.

3 belangrijke elementen binnen een zelfsturend team

  1. Gezamenlijke verantwoordelijkheid: het team staat centraal – niet het individu.
  2. Zelfsturing: het team is proceseigenaar en heeft regelvermogen om dit proces te sturen.
  3. Resultaatgericht: de verantwoordelijkheid van het team wordt uitgedrukt in termen van resultaat, met oog voor de kwaliteit van de zorg.